top of page
Illustrations BG_2_edited_edited.jpg

Missie

In onze maatschappij lijkt het een evidentie om naar school te gaan of om te werken. Voor heel wat jongeren en jongvolwassenen is die verwachting op sommige momenten in hun leven echter een te grote uitdaging. Ze botsen op heel wat drempels.

Niet vooringenomen, maar met de nodige aandacht voor elk individu, wil Knipperkot ademruimte bieden door al doende, in een groene omgeving op zoek te gaan naar talenten en interesses. Door succeservaringen wordt het verlangen om te presteren versterkt.

Knipperkot wil de voeten van de jongeren steviger in de grond zetten waardoor ze minder snel wankelen bij tegenslag, en zo opnieuw aansluiting vinden bij de maatschappij.

centrale treurwilg.jpg

Visie

Knipperkot VZW wil jongeren de nodige rust, veerkracht en drive laten vinden om toekomstige drempels te overwinnen; en droomt van een samenleving waar iedereen op één of andere manier aan de slag is.

Knipperkot VZW - a 'good-practice'

Niettegenstaande het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van time-out projecten nog in zijn kinderschoenen staat, mag het Knipperkot zich een ‘good-practice’ noemen, gezien de aanwezigheid van volgende essentiële ‘werkbare elementen’.

Element 1: ecologie (platteland & jaargetijden). De kracht van de natuur wordt geput uit het open, onafhankelijke karakter ervan. Het Knipperkot is gesitueerd in een groene omgeving. De centrale ‘ontmoetingshut’ bevindt zich tussen een moes- en pluktuin, dierenweide etc. die omgeven zijn door velden en weiland. Hierdoor biedt deze setting letterlijk de ruimte om afstand te nemen van zaken en tot rust te komen. Dagactiviteiten worden in belangrijke mate bepaald door de jaargetijden, een ritme dat wordt opgelegd door iets dat boven de mens staat. Dit resulteert in zinvolheid en (een zekere) voorspelbaarheid, maar vereist tegelijkertijd ook (in belangrijke mate) flexibiliteit.


Element 2: netwerk (dieren, planten, infrastructuur). De setting van het Knipperkot is uitnodigend en uitdagend. Naast de aanwezige planten, bomen en boerderijdieren, bevinden zich op het terrein allerlei hoekjes, kantjes en materialen die de aanwezigen aanzetten tot zinvolle actie.


Element 3: samen handelen. Elke ochtend wordt de dagstructuur gezamenlijk overlopen en worden er taken verdeeld onder de aanwezigen. Bij het uitvoeren ervan kan men ervoor kiezen om alleen of samen te werken. Men streeft er binnen de groep naar om alle aangevatte taken af te werken voor het dageinde. Er zijn vaste regels, waaronder respectvol omgaan met elkaar, dieren, planten en materialen, fundamenteel is. Het gevoel bij een groep te horen, onderdeel te zijn van een groter geheel is een essentieel onderdeel van een time-out project.


Element 4: de begeleider versus de jongeren. De begeleiders binnen het Knipperkot, Bert en Pieter, zijn geen hokjesdenkers en luisteren met een open geest naar het verhaal van elke Knipperkotpassant. Er wordt niet therapeutisch gewerkt. Bert en Pieter begeleiden passanten naar de essentie, naar hun kern, in een veilige omgeving te midden van de natuur, binnen een relatie die gekenmerkt wordt door wederzijds respect, vertrouwen en onvoorwaardelijkheid.

Auteur: Liesbet De Wit, begeleider, trainer & spreker (specifieke expertise in hoogbegaafdheid)

Liesbet De Wit | LinkedIn

DOELGROEP

Knipperkot biedt plaats aan jongvolwassenen van 18 t/m 30 jaar die het moeilijk hebben hun plek te vinden in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

 

Daarnaast, in de mate van het mogelijke, wil Knipperkot ook zorg bieden aan jongeren tussen 15 en 18 jaar. Deze zorgvraag kan ontstaan door een te hoge druk op school, een moeilijke relatie tussen de jongere en de school, enzovoort. Ons aanbod situeert zich binnen het kader van een flexibel traject of time-out.

Team

IMG_20210628_161017.jpg
bert.png

Bert Meeremans

Bert is de bezieler van het project.
Vanuit ervaringen in de Bijzondere Jeugdzorg, de ambulante ondersteuning en als ondersteuner in het onderwijs zag hij dat de nood aan dergelijke projecten groot is.

De rust die hij zelf ervaart in zijn groene thuisbasis, wil hij doorgeven aan wie er nood aan heeft.

Samen met de weidedieren ontvangt hij de jongeren op het hoogste en mooiste plekje van Denderhoutem.

Bert is ortho-agoog van opleiding.

joke.png

Joke Van der Straeten

Joke is eerder de kracht

achter de schermen.
Wanneer ze niet samen met haar collega’s streeft naar inclusief onderwijs, dan houdt ze zich bezig met het beleid van de VZW. Ze legt de contacten en geeft mee richting aan de pedagogische ondersteuning van de jongeren. 

IMG-20210418-WA0012_edited.jpg

Pieter Meeremans

Pieter, buitenmens en bioloog, ondersteunt de inrichting en het onderhoud van de groene oase in de bocht van de Atomse Veldstraat. Hij voorziet het domein van hoeken en kanten, licht en schaduw, kleurrijke bloemenpracht en heel wat lekkers om te plukken en te oogsten. Als voormalig leerkracht en educatief medewerker erkent hij bovendien het belang van een groene omgeving voor een bewuste zelfontplooiing.

kindergeluk vzw.png

Kindergeluk vzw

stichting koningin paola.png

Stichting Koningin Paola

cera.jpg

Cera

Zij verzorgden de opstart van Knipperkot VZW:

Zij laten Knipperkot VZW groeien:

Copact.png
esf.png
Gieter
tree-house-ge109cfa54_1280_edited.png

Ook zij bouwen mee aan een duurzame toekomst:

01-Tekniplex-Logos_Tekniplex-Logo.png
logo_Delhaize.png
vdk.jpg

Sociale Media

facebook_logo_icon_147291.png
bottom of page